Ucapan berpahala besar (I)

Rasulullah (SAW) bersabda, siapa yang mengucapkan

“Laa Illaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai’in qadiir”

(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan haq kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, Bagi-Nya segala pujian dan Diala-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu) dalam sehari seratus kali, maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan sepuluh budak, dihapus seratus kejelekan, serta kalimat itu menjadi benteng dari syaitan dalam sehari hingga petang hari. Dan tidaklah seseorang membawa amal yang lebih baik dari yang dibawanya, kecuali seorang yang melakukannya lebih banyak dari itu.”

petikan dari buku “Tafsir Al-‘Usyr Al-Akhir”

~ by Zarina on April 27, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: